Csillagjóslás.hu
Csillagjóslásról Írások, publikációk Tanácsadás Tanfolyam Rendezvények Elérhetőség

Bolygók az asztrológiában

NapNAP

Jelleg: tüzes, férfias, szétáradó erejű
Fő személyiségjelölőként mutatja az illető egyéniségének főbb vonásait, a felsőbbrendű öntudatot. A Nap adja az életerőt, s ő képviseli az élet elvét általában. Megszabja az egyén hatalmi törekvéseit.

Harmonikus jellemformáló hatása:
nemeslelkű, nagyvonalú, egyenes, határozott, hűséges, méltóságot és tekintélyt ad, bátor, szabadság- és függetlenségszerető, igazságos, önbizalommal teli, segítőkész, adakozó.

Diszharmonikus jellemformáló hatása:
önkényes, dölyfös, dogmatikus, önhitt, kevély, nagyravágyó, hiú, felfelé alázatos, lefelé fölényeskedő, kérkedő, zsarnoki uralmi vágy.

HoldHOLD

Jelleg: vizes-nedves, nőies, passzív, önátadó
A másik fő személyiségjelölőként mutatja az illető fogékonyságát, fantáziáját, hangulatait. A lelkiségre, a kedélyvilágra hat a leginkább. Az egyén múlthoz való kapcsolatát mutatja.

Harmonikus jellemformáló hatása:
alkalmazkodó, fogékony, gazdag fantáziájú, álmodozó, intuitív, gyöngéd, ösztönös, jó emlékezőtehetségű, befolyásolható, romantikus, misztika iránt érdeklődő, utazást kedvelő.

Diszharmonikus jellemformáló hatása:
szeszélyes, lusta, elbizakodott, képzelgő, tétova, határozatlan, megbízhatatlan, ingatag, változékony, gyáva, ügyetlen, gyerekes, önállótlan, gyenge emlékezet.

MerkúrMERKÚR

Jelleg: légies, férfias és nőies összevegyülve, sokoldalú
Az értelem, a gondolkodásmód jelölője. Befolyásolja az intelligenciát, a tanulási készséget, a mozgékonyságot. A kapcsolatteremtés, az érintkezés és a közvetítés bolygója.

Harmonikus jellemformáló hatása:
gondolatgazdagság, sokoldalú érdeklődés, gyors felfogást, logikus, kritikus szellemű, talpraesett, találékony, jól ír, világosan fogalmaz, utazástkedvelő.

Diszharmonikus jellemformáló hatása:
rafinált, alacsony gondolkodású, korlátolt, árulkodó, szeszélyes, fecsegő, tolvaj, csaló, hűtlen, szórakozott, szétforgácsolódott, feledékeny, zavaros beszédű.

VénuszVÉNUSZ

Jelleg: földies, nőies, koncentrált erejű
A szeretet, a szerelem, a harmónia bolygója. Ide tartozik a szépség, a művészet és a szórakozás. Minden kellemes és szép dolog.

Harmonikus jellemformáló hatása:
vonzó, vidám, kellemes, szeretetreméltó, művészi hajlamú, odaadó, békülékeny, kecsesség, báj, társaságkedvelő, együttérző, egészségesen érzéki.

Diszharmonikus jellemformáló hatása:
hiú, vagy elhanyagolja magát, féltékeny, felületes, léha, követelő, hűtlen, túlságosan érzéki, kicsapongó, erkölcstelen, lusta, ellenszenves, vagy mindenáron kellemeskedő.

MarsMARS

Jelleg: tüzes, férfias, fokozottan tevékeny
Az erőt, a tetterőt, az akaratot képviseli. Az emberben lakozó vágyat, indulatot, a vágykielégítő ösztönöket mutatja meg. A bátorság, a törekvés, az elszántság bolygója.

Harmonikus jellemformáló hatása:
merész, határozott, bátor, elszánt, törekvő, bizakodó, harcra kész, önbizalommal teli, lelkesedő, irányításra törő, nemesszívű, gyorsan cselekvő, mindenütt megállja a helyét.

Diszharmonikus jellemformáló hatása:
erőszakos, vad, kegyetlen és bosszúálló, durva, vakmerő, vagy leplezetten gyáva, zsarnokoskodó, veszekedő, nagyhangú, türelmetlen, tolakodó, dühös.

JupiterJUPITER

Jelleg: tüzes, férfias, tevékeny, szétáradó
A belátás, a bölcsesség és igazságosság jelölője. Az igazság, a törvényes rend, a hit és a jóindulat elveivel van összefüggésben.

Harmonikus jellemformáló hatása:
nemesérzésű, jóságos, igazságos, optimista, emberszerető, bölcs, jóindulatú, becsületes, erős morál, kedélyes, bőkezű, hívő, lojális, lelki nagyság, becsvágy.

Diszharmonikus jellemformáló hatása:
képmutató, önhitt, vakbuzgó, dogmatikus, pazarló, mértéktelen, álszent, elbizakodott, igazságtalan, anyagias, élvhajhászó, kicsapongó.

SzaturnuszSZATURNUSZ

Jelleg: földies, férfias, koncentrált erejű
Az öncélúság, a zárkózottságot, a gátló hatásokat, az akadályokat és megpróbáltatásokat jelöli. Az elmélyedést, a mértékletességet, a megmerevedést fejezi ki.

Harmonikus jellemformáló hatása:
komoly, megfontolt, óvatos, kiegyensúlyozott, csendes, céltudatos, megbízható, kötelességtudó, kitartó, fegyelmezett, szorgalmas, előrelátó, elmélyedő.

Diszharmonikus jellemformáló hatása:
merev, rideg, szófukar, pesszimista, mogorva, gátlásos, kegyetlen, önző, fukar, gyáva, bizalmatlan, búskomor, emberkerülő, számító, nehézkes.

UránuszURÁNUSZ

Jelleg: légies, férfias, szétáradó
A magasabbfokú értelem, az intuitív felfogóképesség, a függetlenség, a rendkívüliség, az eredetiség mutatója. A forradalmian újat, az átalakulást a reformokat képviseli.

Harmonikus jellemformáló hatása:
okos, szellemes, tehetséges, alkotó szellemű, a szokatlanságot kedvelő, impulzív, eszményekben hívő, eredeti, önálló és független, hirtelen és váratlan fordulatokra hajlamos.

Diszharmonikus jellemformáló hatása:
furfangos, furcsaságokat kedvelő, fanatikus, különc, ideges, felelőtlen, kapkodó, kirobbanó indulatú, felforgató hajlamú, feltűnést kereső, lázadó.

NeptunNEPTUN

Jelleg: vizes-nedves, nőies és férfias keveredve, passzív
Az önzetlen áldozatkészség, önfeláldozás, az egyetemességben való felolvadást foglalja magába. Az egyéniség kereteinek szétolvadása, a káosz, a ködös bizonytalanság jelölője.

Harmonikus jellemformáló hatása:
érzékeny, érzékfölötti benyomásokra fogékony, ösztönös, inspirált, tiszta, hívő, önzetlen, nagy képzelőerő és művészi hajlam, szolgálni és segíteni kész.

Diszharmonikus jellemformáló hatása:
zavaros, kaotikus, közönyös, ingatag, változékony, nemtörődöm, túlérzékeny, szétfolyó, tétova, betegesen fogékony, szenvedélybeteg, , túlfeszült idegzetű, perverz.

PlútóPLÚTÓ

Jelleg: tüzes és nedves, férfias és nőies (túlsúlyban a tüzes, férfias)
A gyökeres átalakulást, az ellentételességet képviseli. Az oldás és kötés, az építés és rombolás, minden kiegyenlítésre törekvő ellentétes erő ütközésének és átalakulásának hatása ide tartozik.

Harmonikus jellemformáló hatása:
merész, elszánt, vakmerő, nem tér ki a problémák és a válságok elől, tevékeny, magávalragadó, legyőzi saját alsóbbrendű vonásait, előrelátó.

Diszharmonikus jellemformáló hatása:
romboló, fanatikus, dacos, elszánt, zsarnoki, bosszúálló, vadul féltékeny, kíméletlen, kegyetlen, durva, túlzottan érzéki, kielégítetlen, nem válogat az eszközökben.