Csillagjóslás.hu
Csillagjóslásról Írások, publikációk Tanácsadás Tanfolyam Rendezvények Elérhetőség

Házak jelentéstartalma

Az egyéni életsors alapja a házak felosztása. A csillagjóslásban a 12 ház mindegyikének egy meghatározott jelentést tulajdonítanak. Egy bizonyos bolygó egy bizonyos házban a saját elvét mutatja, ösztönöz vagy hajt, annak a háznak a tevékenységi szférája szerint.

1. ház - Az egyén maga. Külső megjelenés, temperamentum, az emberrel veleszületett erő és életképesség, a jellem alapvető mivolta, az élet sorsszabta feladata.
2. ház - Az egyén anyagi javai, amelyeket az ember megkaphat, vagy meg tud szerezni. Személyes függetlenség vagy korlátozottság, elsősorban az anyagiak révén.
3. ház - Testvérek, közeli rokonság, szomszédok. Szellemi (intellektuális) érdeklődés. Irodalmi és tudományos hajlamok. Kisebb utazások, írások, okiratok, dokumentumok, szerződések, levelezés, viszony a sajtóhoz, a névvel összefüggő dolgok.
4. ház - Az otthon (származás), a múlthoz való viszony. A szülők általában, de elsősorban az apa, az átöröklött javak, hagyományok. Visszatérés az eredethez, tehát életvég, élet utolsó szakasza, az ember anyagi helyzete ebben.
5. ház - Vállalkozó kedv, kockázatok. Érzelmi, szellemi, nemi élet, az élet örömei. Gyermek, utód lehetősége, gyermekek száma és mivolta. Szerencse és szerencsejáték, művészi hajlamok és képességek, szórakozás és szórakozóhelyek.
6. ház - Kötelezettségek és válságok. Munka és munkaviszony; szolgálat, alárendeltség, a vállalt vagy vállalni kényszerült kötelesség. Sorsszerű korlátozások; betegség és betegséghajlamok. Tágabb értelemben a karma terhei.
7. ház - Házasság, élettárs, az ezekhez való viszony, társulás általában. A külvilággal való kapcsolatballépés és ennek visszahatásai, nyílt ellenfelek és ellenségek, összeütközések, peres ügyek.
8. ház - Sorsszerű áldozathozatal, veszteségek. Halál, a halál mikéntje, a halállal kapcsolatos dolgok, örökség. Okkult érdeklődések és képességek Életerő megnyilvánulása születésben, szexualitásban. Mások anyagi javai vagy másoktól nyert anyagi javak.
9. ház - Magasabb szellemi - metafizika, filozófia - érdeklődés. Vallás, bölcselet, világnézet s az ezekhez való viszony. A szélesebb külvilággal, külfölddel való kapcsolat, nagyobb utazások.
10. ház - Társadalmi helyzet, elérhető célok, elismerés, becsülés, hírnév, hivatás, az elérhető hatalom mértéke. Nyilvános érvényesülés. Anyára és a vele való kapcsolatra is utal.
11. ház - Az életben várható segítség, támogatás. Lazább kapcsolatok, mint barátok, jóakarók, a barátsághoz való viszony. Vágyak, remények és tervek, ezek valóráváltásának lehetősége és körülményei.
12. ház - Magány, befelé fordulás, elhagyatottság, titkos ellenségek. Elzártság és elszigeteltség - pl. kórház, gyógyintézetek, zárt intézetek. Önkéntes áldozathozatal, az élet javairól és örömeiről való lemondás, vagy kényszerű megfosztottság. Okkult hajlamok és képességek, az élet tudatalatti része.